napis


ko

 

 

 

 

 

 Warszaty teatralne

Teatr to miejsce wyjątkowe. Oddziałuje tak na dorosłych, jak i na dzieci. Teatr tworzony dla dzieci, przez dzieci, to doskonała forma edukacji w wieku przedszkolnym. Teatr będący syntezą sztuk stwarza możliwość posługiwania się różnymi formami artystycznymi. Wartości płynące z działań artystycznych przenoszone na dzieci to główny cel pracy instruktorów teatralnych i nauczycieli.

Edukacja przedszkolna zapewnia skuteczną drogę do właściwego rozwoju intelektualnego i kulturalnego dzieci. Uczy słuchania i poprawnego wysławiania się, uczy współdziałania w grupie. Rozwija twórczą wyobraźnię oraz stwarza możliwości podpatrywania innych dzieci w zabawie przez co dziecko oswaja się z innymi, nabiera zaufania do siebie i własnych możliwości. Pozwala na odnajdywanie własnych talentów, rozwija uczciwość oraz kształtuje wrażliwość, uspołecznia i dąży do eliminacji egocentryzmu.

W naszym przedszkolu warsztaty odbywają się w grupie dzieci 5-6 letnich, a prowadzone są przez aktorkę "Baja Pomorskiego".


01
 
02
 
03
 
04