napis


ko

 

 

 

 

 

 Informacje ogólnePrzedszkole Alfik w Toruniu jako placówka prywatna istnieje i działa od września 1992 r. prowadząca przedszkole od chwili jego przekształcenia jest mgr Hanna Tomaszewska. Przedszkole działa w godz. 6.00 do 17.00 z 5-tygodniową przerwą wakacyjną. Obejmuje opieką dzieci w wieku 2,5-6 lat. Dzieci w czasie całodziennego pobytu w przedszkolu korzystają z 4 posiłków:

I śniadanie 8.30
II śniadanie (zupa) 10.45
III Obiad (danie główne) 13.20
IV Podwieczorek 14.40

Przedszkole wpisane jest do ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych Województwa Toruńskiego pod nr 8 . Oznacza to, że realizuje wszelkie zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami oświatowymi i podlega nadzorowi Pomorsko-Kujawskiemu Kuratorowi Oświaty z Delegaturą w Toruniu oraz Wydziałowi Edukacji.
Budynek przedszkola posiada aktualną instrukcję bezpieczeństwa pożarowego budynku i ewakuacji. Wyposażony jest w zabezpieczenia przeciwpożarowe ( czujniki dymu, hydranty, gaśnice, podświetlone oznakowanie drogi ewakuacyjnej, awaryjne oświetlenie), dzięki którym uzyskał pozytywną opinię Straży Pożarnej.

Przedszkole posiada również pozytywną opinię i akceptację Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Alfik to Przedszkole, w ktorym chciałby dorastać każdy z nas. Przedszkole to początek edukacji malucha, miejsce bardzo ważne dla jego przyszłości. Warto więc zadbać o to, aby przedszkole było przyjazne dla dziecka, a Tobie nie spędzało snu z powiek. Przecież każdego dnia powierzasz mu na kilka godzin swój bezcenny skarb.

Atuty naszego przedszkola:

 • Przedszkole jest placówką nowoczesną, przyjazną, innowacyjną.
 • Przedszkole preferuje ideę podmiotowości w pracy z dziećmi.
 • Przedszkole dba o zdrowie swoich wychowanków, zapewnia opiekę i wyrównuje szanse edukacyjne oraz rozwija zdolności i zainteresowania dzieci w różnych dziedzinach.
 • Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną stosującą nowoczesne metody nauczania i wychowania.
 • Przedszkole zapewnia bezpieczeństwo dzieciom, tworzy przyjazny klimat i wpływa na ich aktywność.
 • Przedszkole funkcjonuje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego i przepisami BHP.
 • Przedszkole zapewnia dzieciom i ich rodzicom fachową pomoc psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną, udzielaną przez specjhaalistów z poradni psychologiczno-zawodowej.

Alfik jest przedszkolem, które:

 • Daje szansę pełniejszego indywidualnego rozwoju dzieci,
 • Uczy nawiązywania kontaktów, wzajemnej akceptacji, życzliwości i zrozumienia - sprawia, że dziecko czuje sie kochane, akceptowane i szczęśliwe.
 • Daje dzieciom możliwośc samorealizacji, zachowania odrębności rozwojowej, kreatywnego myślenia, działania, tworzenia, prezentowania swoich uzdolnień.
 • Przygotowuje do życia w społeczności, przeżywania sukcesów, ale i do radzenia sobie z problemami,
 • Wspiera Rodziców dzieci w rozwiązywaniu problemów, codziennych trudności, czyni z nich partnerów i sojuszników przedszkola,
 • Dąży do tego, aby dzieci w miarę bezstresowo osiągały dojrzałość szkolną

O tym, w jaki sposób osiągamy powyższe cele, dowiedzą się Państwo zapoznając sie z naszą stroną internetową.

 

OTRZYMALISMY CERTYFIKAT BEZPIECZNEJ PLACÓWKI OŚWIATOWEJ

Z radością przyjęliśmy fakt otrzymania certyfikatu ”Bezpieczna Placówka Oświatowa”. Tego typu dokument przyznaje Instytut Badania Marki za szczególną dbałość o bezpieczeństwo i higieniczne warunki kształcenia, spełnienie najwyższych norm bezpieczeństwa w trosce o wychowanków i kadrę nauczycielską oraz posiadanie wymaganych prawem dokumentów kodeksowych. Jesteśmy z tego wyróżnienia bardzo dumni.

certyfikat   certyfikat

Raport z ewaluacji problemowej

Alfik to Przedszkole, w ktorym chciałby dorastać każdy z nas. Przedszkole to początek edukacji malucha, miejsce bardzo ważne dla jego przyszłości. Warto więc zadbać o to, aby przedszkole było przyjazne dla dziecka, a Tobie nie spędzało snu z powiek. Przecież każdego dnia powierzasz mu na kilka godzin swój bezcenny skarb.

Przedszkole Alfik jako prywatna placówka istnieje od 1992 r. Prowadzącą przedszkole od chwili przekształcenia jest mgr Hanna Tomaszewska. Przedszkole działa w godz. 6.00–17.00 z 5-tygodniową przerwą wakacyjną. Obejmuje opieką dzieci w wieku 2–6 lat.

Przedszkole bierze udział w projekcie pt. "Przyrodnicze azyle w miejskich przedszkolach" www.przyrodniczeazyle.pl

wnetrze
 
Drodzy Rodzice !
Dyrektor, Rada Pedagogiczna oraz pracownicy niepedagogiczni składają serdeczne podziękowanie Rodzicom i przedstawicielom instytucji współpracującymi z przedszkolem za to, że nie szczędząc swego czasu prywatnego wzięli udział w ankietach i rozmowach z zespołem wizytatorów ds. ewaluacji, w skład którego weszli: p. Jolanta Gruchlik i p. Dorota Rama.
Działalność przedszkola ocenia się stosując skalę od A (najwyższy poziom spełniania wymagania) do E (najniższy stopień spełnienia wymagania).
Nasze przedszkole w wymienionych poniżej wymaganiach otrzymało:
 Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci - A bardzo wysoki stopień wymagania
 Dzieci są aktywne – A bardzo wysoki stopień wymagania
 Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji – B wysoki stopień wymagania
Otrzymane bardzo wysokie oceny jakości pracy naszego Przedszkola podczas ewaluacji to przede wszystkim Państwa zasługa. Bardzo dziękujemy za to, że jesteście pomocni, kreatywni , otwarci i akceptujecie nasze działania.
Dziękujemy za wiele ciepłych słów, które padły z Waszej strony pod naszym adresem. Państwa opinie utwierdzają nas w celowości naszych działań. Niewątpliwie również przyczynią się do dalszej pracy nad kształtowaniem dobrego oblicza naszego przedszkola i kontynuowania jego chlubnej, ponad dwudziestopięcioletniej tradycji.
Wyniki z ewaluacji zewnętrznej zostaną opublikowane na po 28 maju 2015